Διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους όρους που ρυθμίζουν την χρήση της ιστοσελίδας και λάβετε υπ’ όψιν σας ότι η από μέρους σας χρήση της, αποτελεί την αποδοχή σας να δεσμεύεστε από αυτούς τους όρους. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους, παρακαλείσθε να μη χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα.

Το Akshop.gr θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες της ιστοσελίδας είναι ακριβείς, πλήρεις και επίκαιρες σε σχέση με περιγραφές προϊόντων, τιμές και διαθεσιμότητα. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης της ιστοσελίδας και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τέτοιες αλλαγές.